Bulunuşundan Günümüze Telefonun Bulunuşu ve Gelişimi

Cep Telefonu mustafa sanli
sponsorlu reklam

Telefon geçmişten günümüze kadar bulunmuş olan en iyi haberleşme araçlarından bir tanesidir. Eskiden var olan dumanla haberleşme, posta güvercinleri ve mektuplar bir yana telefonlar biz insanlar için her zaman bir yana olmuştur. 1876’da Graham Bell ve arkadaşı Thomas Watson’ın buluşunu gerçekleştirdiği telefon geçmişten günümüze her zaman seviye arttırarak günümüz teknolojisiyle harika boyutlara yükselmiştir.

İşitme engelli anne ve babası gibi olan tüm engellilere yardım etmek isterken Graham Bell’in bulduğu telefon icadı neredeyse tüm dünya için sonu görülemeyen bir teknoloji çağını başlatmıştır. Buldukları ilk telefona Radyofon ismini vermişlerdir. Bu telefonun bir ip aracılığıyla bir yerden bir yere sesi iletebilmesi bakımından insanların dikkatini çekmiştir. Ardından bir tüccar tarafından santralsiz telefon icat edilir ve bu telefon insanlar arasında kızsız telefon olarak adlandırılır. Telefonun icadı o kadar geniş kapsamlı bir icattır ki günümüze kadar ahizeli telefon, radyo dalgaları yayan telefon, tuşlu telefonlar, cep telefonları ve akıllı telefonlar olmak üzere beş gruba ayrılır. İcat edildiği döneme göre üstün yetenekleri olan bu telefonlar teknoloji ile beraber büyük bir gelişim yaşamış ve günümüze kadar da varlığını devam ettirmişlerdir.

Teknoloji çağı bir insanın ailesel durumları nedeniyle engelli insanlara yardım etmek istemesi üzerine bir devri başlatmasıyla ortaya çıkmış da diyebilir ve şükürlerimizi de sunabiliriz.

Sosyal Ağlarda Paylaş